Result

Result


THREE YEARS BOARD RESULTS

RESULT OF CLASS X

SESSION

STRENGTH

PASSED

FAILED

RESULT

2018

194

186

08

95.87%

2019

185

177

08

95.67%

2020

186

187

01

99.46%

RESULT OF CLASS XII

SESSION

STRENGTH

PASSED

FAILED

RESULT

2018

146

142

12

91.78%

2019

123

115

08

93.49%

2020

139

137

07

98.56%

 

2020 Topper

CLASS – XII TOPPER 2020 ARTS

 
caption
NAMITA DUBEY
 Place 97.6%

2020 Topper

CLASS – XII TOPPER 2020 COMMERCE

 
caption
HARSHIKA SAHAI
 Place 97%
 

CLASS – XII TOPPER 2020  SCIENCE

caption
NANDITA GUPTA
Place 96% 
 
caption
AYUSH GUPTA
Place 96.%
 

 

2020 Topper

CLASS – X TOPPER 2020

caption
KUNAL SHARMA
Place 99% 
 
caption
SHRASTI DWIVEDI
Place 98.8%
   


2019 Topper

CLASS – XII TOPPER 2019 COMMERCE

 
caption
AYUSHI SOLANKI
 Place 95.4%
 

CLASS – XII TOPPER 2019  SCIENCE

 
caption
SAHIL MAHAJAN
 Place 95%
 


2019 Topper

CLASS – X TOPPER 2019

 
caption
KSHITIJ RAJPUT
  99%
 


2018 Topper

CLASS – XII TOPPER 2018 SCIENCE

 
caption
DIVYANSH UPADHYAY
Place 96.6%
 

CLASS – XII TOPPER 2018  COMMERCE

caption
AVI JAIN
Place 95.4
 
caption
CHIRAG JAIN
Place95.4%

2017 Topper

CLASS – XII TOPPER 2017 SCIENCE STUDENTS

caption
UTKARSH BISARIA
1st Place 95.4%
caption
DIVYANSH VARSHNEY
2nd Place 95.2%
caption
TANYA JAIN &
SHUBHAM DIXIT

3rd Place 94.6%

CLASS – XII TOPPER 2017  COMMERCE STUDENTS

caption
ARPIT CHAUHAN
1st Place 97% 
caption
NEHAL JAIN
2nd Place 92.6%
caption
PALAK JAIN
3rd Place 81.0%

2016 Topper

CLASS – XII TOPPER 2016 SCIENCE STUDENTS

caption
UTKARSH BISARIA
1st Place 95.4%
caption
DIVYANSH VARSHNEY
2nd Place 95.2%
caption
TANYA JAIN &
SHUBHAM DIXIT

3rd Place 94.6%

CLASS – XII TOPPER 2016  COMMERCE STUDENTS

caption
ARPIT CHAUHAN
1st Place 97% 
caption
NEHAL JAIN
2nd Place 92.6%
caption
PALAK JAIN
3rd Place 81.0%

2015 Topper

CLASS – XII TOPPER 2015 SCIENCE STUDENTS

caption
UTKARSH BISARIA
1st Place 95.4%
caption
DIVYANSH VARSHNEY
2nd Place 95.2%
caption
TANYA JAIN &
SHUBHAM DIXIT

3rd Place 94.6%

CLASS – XII TOPPER 2015  COMMERCE STUDENTS

caption
ARPIT CHAUHAN
1st Place 97% 
caption
NEHAL JAIN
2nd Place 92.6%
caption
PALAK JAIN
3rd Place 81.0%

2014 Topper

CLASS – XII TOPPER 2014 SCIENCE STUDENTS

caption
HARSHIT YADAV 
1st Place 90.4%
caption
ABHINAY SINGH
2nd Place 89.8%
caption
DIVYA SHRESTHA
3rd Place 89.0%

 

CLASS – XII TOPPER 2014 COMMERCE STUDENTS

caption
RUCHI VASHISHTHA
1st Place 89.6%
caption
RISHABH MISHRA &
RAKSHANDHA SHARMA2nd
Place 87.4% 
caption
ANUBHA KULSHRESTHA
3rd Place 84.6%

 

CLASS – X TOPPERS CGPA – 10

2013 2014 2015
ABHISHEK KUMAR SINGH ALEENA AHMAD SALIN P A
APURVA VARSHNEY DEEPAK SINGH SIMRAN JOT KAUR
ASTHA MADHUR VAIBHAV SINGH JASSICA MAHIMA PORTER
DIVYAMSH YARSHNEY ANSHIKA YADAV JAYESH KHEMKA
HARSHITA MISHRA AYUSH UPADHYAY KEERTI VARSHNEY
IRA GUPTA RISHABH GUPTA NIRMIT SABHARWAL
MANA JAIN SAMARTH VERMA ABHISHEK DWIVEDI
SHOBHITA SHARMA VAIBHAV SHARMA UMRA REHMANI
SHREYA DWIVEDI   VISHWACHY
TANYA JAIN    
UTKARSHBISARIA    
VARNITA SOLANKI    
ARPIT CHAUHAN